• 27
  Jun

  ? Current Affairs MCQ 27 JUNE 2018 ?

  ? 1. खालीलपैकी कोणाच्या अध्यक्षतेखाली नवीन शहरी सहकारी बँकांना (2010) परवाना देण्यासंदर्भात तज्ञ समितीची स्थापना केली गेली होती? एम. नरसिंह ...
 • 26
  Jun

  ? Current Affairs MCQ 26 JUNE 2018 ?

  ?1. कोणत्या साली आशियाई पायाभूत सुविधा गुंतवणूक बँक (AllB) उघडली गेली? A. 2012 B. 2013 C. 2011 D. 2016 ✅ ...
 • 25
  Jun

  ? Current Affairs MCQ 25 JUNE 2018 ?

  ? 1. कोणत्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्याने शेतक-यांसाठी ‘सूर्यशक्ती’ योजनेची घोषणा केली? राजस्थान महाराष्ट्र गुजरात मध्यप्रदेश ✅ ANSWER –C ? 1. Which ...
 • 23
  Jun

  ? Current Affairs MCQ 23 JUNE 2018 ?

  ?1. 4 था आंतरराष्ट्रीय योग दिन 21 जून 2018 रोजी साजरा केला गेला. खालीलपैकी योग दिना विषय कोणता होता? A. ...